Στις 10-3 εορτάζουν

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Οσία Αναστασία η Πατρικία

Άγιος Μαρκιανός ο Μάρτυρας

Όσιος Αγάθων

Όσιος Ιωάννης εκ Γεωργίας

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Μαυρουδής

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments