Προσευχή μετά τήν Θεία κοινωνία

Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε,
ἐσύ εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου, ἡ προστασία μου,
τό καταφύγιο μου, ἡ παρηγοριά μου, ἡ χαρά μου.

Σ’ εὐχαριστῶ πού ὲξίωσες ἐμένα
τόν τιποτένιο καί ὲσήμαντο
νά κοινωνήσω τό ἄχραντο Σῶμα
καί τό τίμιο Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Σου.

Ἐσύ πού γέννησες τό φῶς τό ὲληθινό,
φώτισε τά μάτια τῆς ψυχῆς μου.

Ἐσύ πού εἶσαι μητέρα τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ,
σπλαχνίσου καί μένα τόν ταπεινό καί έμαρτωλό.

Στεῖλε δῶρο ὲκριβό
τήν ταπείνωση στίς σκέψεις μου.

Ἐλευθέρωσέ με ὲπό τούς φόβους καί
τούς κακούς λογισμούς μου.

Ἀξίωσέ με μέχρι τήν τελευταία μου ὲναπνοή,
νά γεύομαι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ σου,
γιά νά έγιαστεῖ καί νά γιατρευτεῖ
ἡ ψυχή καί τό σῶμα μου,
ὥστε νά μπορῶ νά σέ υμνῶ, νά σέ δοξάζω
ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου.

Γιατί μόνο ἐσύ εἶσαι εὐλογημένη
καί πολυδοξασμένη στούς αἰῶνες. Ἀμήν.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ
Φ 439ο, 15η Μαρτίου 2015, Ἔτος Ε΄ αφ 08ο

Εἰκόνα ἀπὸ: logoslovo.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Πηγή: https://oikohouse.wordpress.com/2017/06/19/προσευχή-μετά-τήν-θεία-κοινωνία/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments