Στις 27-5 εορτάζουν

Κυριακή της Πεντηκοστής

Άγιος Ελλάδιος

Άγιος Θεράπων

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Άγιος Ευσεβιώτης

Άγιος Αλύπιος

Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής

Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας

Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας

Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας

Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας

Άγιος Φίλιππος Α” Μητροπολίτης Μόσχας

Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ

Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας

Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Μνήμη ευρέσεως της ιεράς εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλύτου

Μνήμη των Ευρυτάνων Νεομαρτύρων

Μνήμη των συνεργών του Αποστόλου Παύλου

Ἡ Ἁγία Ρεστιτούτα ἡ Μάρτυς και ἡ συνοδεία αὐτῆς

Ἡ Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Μάρτυς

Ὁ Ὅσιος Εὐτρόπιος

Ἡ Ὁσία Μελάνη ἡ ἐξ Οὐαλλίας

Ὁ Ἅγιος Ρανοῦλφος ὁ Μάρτυρας

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Νείλου τοῦ ἐκ Σομπένσκ

Ὁ Ὅσιος Ἠλίας

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments