Στις 8-12 εορτάζουν

Όσιος Πατάπιος

Άγιοι Σωσθένης, Κηφάς, Απολλώς, Τυχικός, Καίσαρ και Επαφρόδιτος οι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Όσιος Σωφρόνιος επίσκοπος Κύπρου

Άγιος Αέρος ο αρχιεπίσκοπος

Όσιος Παρθένιος ο εν Χίω

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments