Στις 31-12 εορτάζουν

Οσία Μελάνη η Ρωμαία

Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος

Όσιος Γελάσιος

Όσιος Γάιος

Άγιες Δέκα Παρθένες

Αγία Ολυμπιοδώρα

Άγιος Βούσιρις

Αγία Νέμη

Άγιος Γαυδέντιος

Άγιος Γεώργιος ο Θαυματουργός ο λεγόμενος μαχαιρωμένος

Όσιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ο Χαλκιδεύς

Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων

Άγιος Μέιλογκ

 

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments