Στις 16-3 εορτάζουν

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Όσιος Χριστόδουλος ο θαυματουργός, «ὁ ἐν Πάτμῳ»

Όσιος Ιωάννης ο ἐν Ρουφιαναῖς

Άγιος Ρωμανός ο ἐν τῷ Παρίῳ

Άγιος Πάπας

Άγιος Ιουλιανός από την Κιλικία

Άγιοι Δέκα μάρτυρες οι ἐν Φοινίκῃ

Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας πάπας Ρώμης

Όσιος Ανίνας ο Θαυματουργός

Άγιοι Εβέντιος και Θεόδουλος οι Ιερομάρτυρες

Άγιος Αντώνιος εκ Γεωργίας

Όσιος Ποιμήν ο διά Χριστόν Σαλός εκ Γεωργίας

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments