Στις 21-4 εορτάζουν

Κυριακή των Βαΐων

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος

Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος

Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Όσιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Όσιος Ιάκωβος

Άγιος Θεόδωρος της Κάμα ο Φιλόσοφος

Άγιος Κάρολος ο μάρτυρας

Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments