Στις 17-5 εορτάζουν

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός επίσκοπος Χριστιανουπόλεως

Άγιοι Σολόχων, Παμφαμήρ και Παμφυλών

Όσιοι Νεκτάριος και Θεοφάνης οι αυτάδελφοι κτήτορες της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου

Άγιος Θεοδώρητος ο Πρεσβύτερος

Μνήμη της Αλώσεως και πυρπολήσεως της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες

Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Αδριανού

Άγιος Νικόλαος ο Μεγαλομάρτυρας

Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Επίσκοπος Σολέας, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Άγιος Ελεάζαρος

Όσιος Ιωνάς της Οδησσού

Όσιος Μαϊδούλφος

Οἱ Ἅγιοι Παμφαμήρ, Παμφυλῶν καὶ Σολόχων οἱ Μάρτυρες

Ἡ Ὁσία Εὐδοκία

Ἡ Ἁγία Ρεστιτούτα ἡ Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἄνδριος, Βίκτωρ καὶ Βασίλλα οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Ἐράδιος, Παῦλος καὶ Ἀκυλίνος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες

Ὁ Ὅσιος Ματρῶνος

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη ἡ ἐν Μόσχᾳ

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments