Στις 22-5 εορτάζουν

Μεσοπεντηκοστή

Άγιος Βασιλίσκος

Μνήμη της Β” Αγίας Οικουμενικής Συνόδου

Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας

Άγιος Μάρκελλος

Άγιος Κόδρος

Αγία Σοφία η Ιατρός

Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς και θαυματουργός

Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας του Προυσκέως

Μνήμη της Θεοτόκου «εν Σοφιανοίς»

Άγιοι Αιμίλιος και Κάστος οι Αφρικανοί

Οσία Καλή

Αγία Ελένη της Ωξέρρης

Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος

Ὁ Ἅγιος Αὐσόνιος ὁ Ἐπίσκοπος

Ὁ Ἅγιος Μαρκιανὸς ὁ Ἐπίσκοπος

Ὁ Ἅγιος Δονάτος ὁ Ἱερομάρτυρας

Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Φαυστίνος καὶ Βενοῦστος οἱ Μάρτυρες

Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ Πριγκίπισσα

Ἡ Ἁγία Ἰουλία ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Κουϊτερία ἡ Μάρτυς

Ὁ Ὅσιος Ρωμανὸς ὁ Ἀσκητής

Ὁ Ἅγιος Βοηθιανὸς ὁ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ὅσιος Κονάλδος

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός τοῦ Βλαδιμήρου

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Πελοποννήσιος

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁσιομάρτυρας

Σύναξη της Παναγίας της Εικοσπενταρούσας στην Σαμοθράκη

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments