Στις 17-6 εορτάζουν

Άγιο Πνεύμα

Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ

Άγιος Φιλονείδης Ιερομάρτυρας επίσκοπος Κουρίου

Όσιος Πίωρ

Άγιος Ίσαυρος και οι συν αυτώ Βασίλειος, Ιννοκέντιος, Ερμείας, Φιλήκας και Περεγρίνος

Όσιος Υπάτιος ο εν Ρουφινιαναίς

Όσιος Ιωσήφ ο αναχωρητής

Άγιος Alban πρωτομάρτυς Βρεταννίας

Όσιοι Ισαάκ, Κλήμης, Κύριλλος, Νικήτας και Νικηφόρος εκ Ρωσίας

Αγία Κόρη

Σύναξη της Παναγίας της Τραπεζοφόρας στο Τραπεζάκι Κεφαλονιάς

Σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στην Λευκάδα

Σύναξη της Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικών

Ὁ Ἅγιος Μοντανὸς ὁ Μάρτυρας ἐξ ἸταλίαςὉ Ἅγιος Ἀντίδιος ὁ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων ὁ Ἀναχωρητής

Ὁ Ὅσιος Ἄβιτος

Ὁ Ἅγιος Ἰμέριος Ἐπίσκοπος Ἀμελίας

Ὁ Ἅγιος Νέκταν ὁ Ὁσιομάρτυρας

Οἱ Ὅσιοι Ἀδούλφιος καὶ Βοτούλφιος ὁ Ὁμολογητής , οἱ αὐτάδελφοι

Ὁ Ἅγιος Γουνδούλφιος Ἐπίσκοπος Γαλλίας

Ὁ Ὅσιος Ἐρβέος ὁ ἐν Γαλλία

Ὁ Ἅγιος Σάλβα ὁ Μάρτυρας ἐκ Γεωργίας

Οἱ Ὅσιοι Ἰσαάκ, Κλήμης, Κύριλλος, Νικήτας καὶ Νικηφόρος ἐκ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Ἀνανίας ὁ εἰκονογράφος

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments