Έχεις βρώμικες σκέψεις μέσα στην Εκκλησία;

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ αγνοί Χριστιανοί και μάλιστα εντός του Ι.Ναού ή όταν προσεύχονται, βασανίζονται από επίμονες πρόστυχες σκέψεις, λογισμούς  ή βλάσφημες λέξεις, ύβρεις και εικόνες πχ. με αγίους σε άσεμνες σεξουαλικές πράξεις ή άλλες εικόνες.

Ο πιστός ή η πιστή  στην κατάσταση αυτή βιώνει τον εαυτό του ως κακό, μιαρό , ανήθικο και αναρωτιέται  διαρκώς, αν επειδή το σκέφτεται σημαίνει ότι το επιθυμεί στ’ αλήθεια.

Αυτή του η πεποίθηση πως όλο το κακό που ξεβράζεται από την σκέψη του και πως αποτελεί δική του παραγωγή τον λυπεί αφάνταστα και τον απελπίζει.

Στην ουσία όμως είναι αυτό που ακριβώς αντιπαθεί έστω και αν φαίνεται πως ταυτίζεται  μαζί του.Είναι σαν κάποιος να προβάλει μέσω ενός προτζέκτορα πανω μας αισχρές εικόνες και λέξεις .

Στην περίπτωση αυτή δεν είναι όλα αυτά δικά μας  αλλά προβολές και βολές κάποιας πηγής έξω από εμάς και μάλιστα  το  ψυχαναγκαστικό μας χρέος για αυτοτιμωρία που επαυξάνεται όλο και περισσότερο στο βαθμό της παθολογικής μας ενοχικότητας. 

Δυστυχώς τόσα χρόνια  πνευματικού αγώνα δεν μάθαμε να έχουμε χαρά αλλά να εν-έχουμε ενοχές.

Έχει, δυστυχώς, κάτι η ανθρώπινη φύση ώστε να νομίζει πως  εξιλεώνεται μέσα από την κακοδαιμονία και αθλιότητά της.

ΕΥΧΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΡΥΠΑΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

 Υπέραγνε Κύριε  Ιησού Χριστέ ο βοηθός  πάντων των επικαλουμένων σου ,ο άπειρος εν ελέει  και  ατελεύτητος  εν οικτιρμοίς , η άβυσσος του ελέους και της αγάπης ο δοτήρ, δια μεσιτείας της Κεχαριτωμένης και γλυκυτάτης σου Μητρός,Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και πρεσβείαις πάντων σου των Αγίων, εισάκουσον ημών  δεομένων ,πράϋνον τα κύματα της ημών αθυμίας και απογνώσεως  και ημέρωσον τον σάλον της ταλαιπωρούσης και αχαλινώτου  φαντασιοσκοπίας. Δίδαξον ημάς περιφρονείν πάσαν την προσβολήν του πονηρού και ειρηνεύειν εν τοις σοις προστάγμασιν κατά τον λόγον του πρωτοκορυφαίου Σου Αποστόλου : όσα δίκαιαόσα αγνάόσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε».

Ίνα μεταλαβόντες  της σης χαριτοβρύτου αγάπης  και μη επίχαρμα γεγονότες   των δαιμόνων ,το «Χαίρε» τη Πανάγνω Μητρί Σου βοήσωμεν ευχαριστούντες  χαρμοσύνως και διαπαντός το Πανάγιον Σου όνομα συν τω Πατρί και Τω Αγίω Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των  αιώνων.Αμήν

 ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Νεμομένην ἔστησας, τοῦ θανάτου ἄσχετον ὁρμήν, γεννήσασα σαρκικῶς, ὄντως ὑπὲρ νοῦν, ζωὴν τὴν αἰώνιον· ᾗ προσβαλών, στόματι πικρῷ, Άδης κατήργηται, Παναγία Μητροπάρθενε.

π.Διονύσιος Ταμπάκης

Πηγή: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα μας

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments