«Την ειρήνη σου και την αγάπη σου χάρισε μας, Κύριε και Θεέ μας˙ διότι όλα Εσύ μας τα έδωσες»

Ἔλα νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖς, Κύριε, μὲ τὴν ἀγαθότητά σου.

Φανερώσου μας μὲ τὴν πλούσια εὐσπλαχνία σου.

Χάρισέ μας ἀνέμους καὶ καιροὺς εὐνοϊκοὺς καὶ ὠφέλιμους, δώρισε στὴ γῆ βροχὲς ἤρεμες καὶ ποτιστικές, κατάλληλες γιὰ καρποφορία.

Εὐλόγησε τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους μὲ τὰ ἀγαθὰ τῆς καλωσύνης σου.

Σταμάτησε τὰ σχίσματα τῶν Εκκλησιών˙ σβῆσε τὴν πολεμικὴ μανία τῶν εθνών˙ κατάλυσε γρήγορα τὶς ἐπαναστάσεις τῶν αἱρέσεων μὲ τὴ δύναμη τοῦ Πνεύματός σου.

Δέξου ὅλους ἐμᾶς στὴ βασιλεία σου καὶ ἀνάδειξέ μας υἱοὺς φωτὸς καὶ ἡμέρας.

Τὴν εἰρήνη σου καὶ τὴν ἀγάπη σου χάρισέ μας, Κύριε καὶ Θεὲ μας˙ διότι ὅλα Ἐσὺ μᾶς τὰ ἔδωσες.

Μέγας Βασίλειος

Πηγή: http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1577947091.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments