«Αν μάθουμε για ατύχημα, θεομηνία, αρρώστιες, επιδημίες, πολέμους να κάνουμε προσευχή κάθε μέρα»

*Ἄν μάθουμε κάτι συγκλονιστικό, ἀτύχημα, θεομηνία, καταστροφή, ἀρρώστιες, ἐπιδημίες, πολέμους κλπ. ἄς κάνουμε γι’ αὐτά μιά προσευχή, π.χ. κάθε μέρα νά κάνουμε τήν παράκληση στήν Παναγία γιά κάτι συγκεκριμένο.

Π.χ σήμερα γιά τήν Κύπρο, αὔριο γιά τήν Β.Ἥπειρο, μεθαύριο γιά κάποιους ἀρρώστους, κλπ.

Ἄς φροντίζουμε ἀπό καιρό σέ καιρό νά μαθαίνουμε ἄν κάποιοι πατριῶτες εῑναι ἄρρωστοι πρό πάντων ἀπό τό ἐξωτερικό καί νά πηγαίνουμε νά τούς βλέπουμε.

Δέν λέω κάθε μέρα, πράγμα ἀδύνατο, ἀλλά π.χ μία φορά/μήνα ἤ καί στούς δύο μῆνες καί νά ζητᾶτε ἀπό τό Θεό νά σᾶς δείχνει κάποιους δρόμους γιά νά κάνετε τό καλό. Καί ἄν ἀρχίσετε, δύσκολα θά μπορεῖτε νά διαλέξετε τί νά πρωτοκάνετε. Θά εἰδῆτε ὄμως πόση χαρά θά σᾶς δίνει αὐτό καί πόσο γεμάτη θά εἶναι ἡ ζωή σας.
 
*Φαντασθεῖτε τί θά ἦταν οἱ ὀρθόδοξοι ἐάν μέ τέτοιο ζῆλο ἀγωνίζονταν(σάν τούς αἱρετικούς) καί αὐτοί γιά νά γνωρίσουν τί θησαυρούς ἀληθείας, ζωῆς καί ὀρθοπραξίας κρύβει ἡ Ἐκκλησία μας, πού κέντρο της ἔχει τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί ὅ,τι τό ἱερό Εὐαγγέλιο περιλαμβάνει μᾶς μεταδόθηκε ὡς ἱερά παράδοση προφορική, ὅπως ἦταν καί τό περιεχόμενο τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου προτοῦ γραφεῖ.
 
*Ἄν τέτοια ἀστάθεια (ὅπως ἔχει αὐτή ἡ μητέρα)  εἶχαν οἱ μητέρες τῶν ἁγίων, δέν θά εἴχαμε σήμερα οὔτε μάρτυρες οὔτε ἁγίους!

*Πραγματική μετάνοια εἶναι ἐκείνη, πού ἀποπτύει κανένας τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας μέ τήν ἴδια ἀηδία πού ἀποπτύει τό ὄποιο δηλητηριῶδες τρόφιμο ἤ ὄ,τι παρόμοιο. Καί τά τελευταῖα δέν τολμοῦμε νά τά ξαναπλησιάσουμε. Τήν ἁμαρτία ὄμως τήν ξαναπλησιάζουμε γιατί ἁπλούστατα δέν μετανοήσαμε βαθειά καί εἰλικρινά.
 
*Νά καθαρίζετε τήν καρδιά σας ἀπ’ ὄτι ἀκάθαρτο (μή πιάνετε ποτέ περιοδικά ἀνήθικα, μή παρακολουθεῖτε ἔργα ἄσεμνα κλπ). Ἡ ἀγάπη εἶναι καρπός καθαρῆς καρδιᾶς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ σ’ αὐτήν. (Γαλάτας, ε΄στ΄22).
 
*Ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατοικεῖ σέ ψυχές πού καθαρίζουν τόν ἑαυτό τους ἀπό κάθε τι σαρκικό καί γήινο. Διαβάστε τό κεφ. 6 τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς καί 5ο κεφ. τῆς πρός Γαλάτας ἐπιστολῆς στ΄ 13-26. Ἐπίσης διά μέσου τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πρό πάντων μέ τή Θ.Κοινωνία. Λέει ἡ σχετική εὐχή: ”ὧσπερ γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νήψιν ψυχῆς εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς Πνεύματος Ἁγίου Κοινωνίαν”.
 
*Ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς κάνει μετόχους τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ προσευχές σ’ Αὐτό. Στά διάφορα προσευχητάρια ὑπάρχουν καί σχετικές προσευχές γιά τό Ἄγιο Πνεῦμα. Ὅταν ὑπάρχουν στήν ψυχή οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἀναφέρονται στό Γαλάτας ε΄22 σημαίνει ὅτι ἔχουμε μέσα μας τό Ἄγιο Πνεῦμα. Καί ὅταν προσπαθοῦμε ν’ ἀποκτήσουμε αὐτές τίς ἀρετές, ἀνοίγουμε τό δρόμο γιά τήν εἴσοδο τοῦ Ἁγ. Πνεύματος μέσα μας. Ἡ κυρία εἴσοδος ὅμως τοῦ Ἁγ. Πνεύματος μέσα μας εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς.

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ Π. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ

Πηγή: https://agiosnikolaosrattvik.wordpress.com/%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%80-%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments