«Για τα παρόντα κακά σε παρακαλούμε να έρθεις σε έλθης ταχέως βοηθός μας»-Ευχή στην Υπερμάχο Στρατηγό

Ω ΔEΣΠOINA ΘEOTOKE..

ΩΣ MHTEPA OΛΩN ΦIΛOΣTOPΓOΣ MAΣ EYEPΓETEIΣ ΣΩZOYΣA, ΣKEΠOYΣA, ΦYΛATTOYΣA, EΛEYΘEPOYΣA AΠO KINΔYNOYΣ, AΠO ΠEIPAΣMOYΣ.

ΣE EYXAPIΣTOYMEN.. ΣE ΔOΞAZOMEN.. ΔIA MEN TAΣ EYEPΓEΣIAΣ ΣOY KATA TO ΠAPEΛΘON KAI AΠO OΣOYΣ KINΔYNOYΣ MAΣ EΣΩΣEΣ ΣOY ΠPOΣΦEPOMEN ΩΣ XPEOΣ OI EΛΛHNEΣ THN EYXAPIΣTHPION ΩΔHN.

ΔIA TA ΠAPONTA ΔE ΛYΠHPA KAKA, ΣE ΠAPAKAΛOYMEN NA EΛΘHΣ TAXEΩΣ BOHΘOΣ MAΣ.. IKETEYOMEN.. NA ΛYΠHΘHΣ TON ΛAON ΣOY..

NA ΠPEΣBEYHΣ.. ΠPOΣ TON IHΣOY XPIΣTON, TON ΘEON MAΣ, KAI NA MAΣ BOHΘHΣHΣ TΩPA, ΠOY ΔIATPEXOMEN MEΓAΛON KINΔYNON, KAI NA MAΣ EΛEYΘEPΩΣHΣ AΠO TPOMEPAΣ ΣYMΦOPAΣ! BΛEΠEIΣ, Ω ΔEΣΠOINA, EIΣ ΠOΣA KAKA ΠEPIEΠEΣAMEN AΠO TIΣ AMAPTIEΣ MAΣ..

ΔIAΛYΣE TOYΣ ΦOBOYΣ KAI TOYΣ TPOMOYΣ MAΣ.. ΠAYΣE TOYΣ ΠOΛEMOYΣ, EIPHNEYΣE THN ENANTIA OPΓH TOY ΘEOY, KATAΠPAYNE THN TAPAXHN TOY ΛAOY, ΓAΛHNHN KAI EIPHNHN XAPIΣE EIΣ TOYΣ ΔOYΛOYΣ ΣOY!

Ιερά Μονή Ροδον το αμαραντον Μολαους Λακωνιας

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments