Τροπάρια της Παναγίας για την πανδημία

Τροπάρια της Παναγίας για την πανδημία

Από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου, 1795

Να τα διαβάζουμε καθημερινά

π. Διονύσιος Ταμπάκης

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments