Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Ο Δεσπότης που αντιτάχθηκε στην ένωση των Εκκλησιών αψηφώντας Αυτοκράτορα και Πάπα. 19 Ιανουαρίου

Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Ο Δεσπότης που αντιτάχθηκε στην ένωση των Εκκλησιών αψηφώντας Αυτοκράτορα και Πάπα. 19 Ιανουαρίου

Βίοι Αγίων
Ο αναδειχθείς σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως θεόπνευστος και πανευκλεής ιεράρχης της Εφέσου.  Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων της ...
Comments Off on Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Ο Δεσπότης που αντιτάχθηκε στην “ένωση” των Εκκλησιών αψηφώντας Αυτοκράτορα και Πάπα. 19 Ιανουαρίου
error: Alert: Content is protected !!