Αγιότητα

Αγιότητα

Θεολογία
Κάθε μέρα ἑορτάζουν πολλοί ἅγιοι. Ἄλλους τούς ξέρουμε καί ἄλλους ὄχι. Ἐλάχιστους ἀναφέρουν τά ἡμερολόγια. «Νέφος» ὀνομάζονται μέ μιά λέξη ἐξαιτίας τοῦ πλήθους τους. Αὐτό δίνει τήν ἀφορμή ...
Comments Off on Αγιότητα
error: Alert: Content is protected !!