αλλά… διά πυρός και σιδήρου!”

αλλά… διά πυρός και σιδήρου!”

Διδακτικές Ιστορίες
05/26/2023 Στις αρχές του 7ου μ.Χ. Αιώνος και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 614 μ.Χ., στην “έρημο” της Παλαιστίνης, ασκήτευε κάποιος ασκητής ευλαβέστατος, που είχε και δώδεκα υποτακτικούς. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φοβερό όραμα ασκητού για τον Τίμιο Σταυρό: ”…όλη αυτή η βρωμιά θα καθαρισθή αμέσως, αλλά… διά πυρός και σιδήρου!”