ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Διδακτικές Ιστορίες
Πολλές φορές στή ζωή μας, ἐνῶ ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν ἐπίτευξη ἑνός στόχου, διαπιστώνουμε ὅτι κάποιοι ἄλλοι μᾶς προλαβαίνουνε. «Ἀργήσαμε», εἶναι ἡ φράση πού ἔρχεται αὐθόρμητα στά χείλη μας. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΡΓΗΣΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ