Γεγονότα που δεν ξέρουμε για την ζωή και τον θάνατο της Παναγίας

Γεγονότα που δεν ξέρουμε για την ζωή και τον θάνατο της Παναγίας

Διδακτικές Ιστορίες
Η ζω­ή της Πα­να­γί­ας μας σκι­α­γρα­φεί­ται α­πό τους Ευ­αγ­γε­λι­στές, τα λει­τουρ­γι­κά βι­βλί­α της Εκ­κλη­σί­ας μας (συ­να­ξά­ρια και τρο­πά­ρια των Θε­ο­μη­το­ρι­κών ε­ορ­τών) και τους λό­γους των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων. Αυ­τές ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ζω­ή της Πα­να­γί­ας μας

Διδακτικές Ιστορίες Θεολογία
Η Θεομητορική εορτή της Χριστιανοσύνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου με το Νέο Ημερολόγιο και στις 28 Αυγούστου με το Παλαιό (Παλαιoημερολογίτες). Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γεγονότα που δεν ξέρουμε για την ζωή και τον θάνατο της Παναγίας
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!