Γιατί εννέα ημέρας από της Αναλήψεως κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο;

Γιατί εννέα ημέρας από της Αναλήψεως κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο;

Θεολογία
Κατά την γνώμη πολλών Πατέρων εκαστον Αγγελικό τάγμα κάθε μέρα προσήρχετο και προσκυνούσε την θεωθείσαν σάρκα του Χριστού. Όταν τελείωσαν οι εννέα μέρες και προσκύνησαν και τα εννέα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί εννέα ημέρας από της Αναλήψεως κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο;
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!