Δέηση καταπαύσεως εμπρησμών των δασών

Δέηση καταπαύσεως εμπρησμών των δασών

Ευχές Προσευχές
Ἀπολυτίκιον εἰς κατάπαυσιν ἐμπρησμῶν. Ἦχος πλ.α’. Τὸν Συνάναρχον Λόγον (υπό Χαραλ. Μπούσια) Βρέμων πῦρ ἀναλίσκον καθάπερ φρύγανα ἡμῶν πατρίδος τὰ δάση σύ πανσθενῇ δεξιᾷ σβέσον, Σῶτερ πολυέλεε Φιλάνθρωπε, θείας Μητρός ...
Comments Off on Δέηση καταπαύσεως εμπρησμών των δασών
error: Alert: Content is protected !!