εσύ να συνεχίζης άφοβα την προσευχή σου"

εσύ να συνεχίζης άφοβα την προσευχή σου”

Λόγια Αγίων
Στίς 18 Ιουλίου 1831 ήρθαν στόν όσιο ό Ίβάν Μαξίμοβιτς Κρεντίτσκυ μέ τή σύζυγο του. «Βρήκαμε τόν στάρετς, διηγείται ό Ίβάν, νά δουλεύη μέ τό δικέλλι στήν πρασιά. ...
Comments Off on “Όσους βλάσφημους και ρυπαρούς λογισμούς κι αν παρεμβάλει ο πειρασμός, εσύ να συνεχίζης άφοβα την προσευχή σου”
error: Alert: Content is protected !!