Ευχή για τη βασκανία και την γλωσσοφαγιά από τον Άγιο Κυπριανό

Ευχή για τη βασκανία και την γλωσσοφαγιά από τον Άγιο Κυπριανό

Ευχές Προσευχές
Του Κυρίου δεηθώμεν Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιωνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιων παντα και μετασκευάζων μόνο τω βουλεσθαι, ο την επταπλάσιον καμινον και την ...
Comments Off on Ευχή για τη βασκανία και την γλωσσοφαγιά από τον Άγιο Κυπριανό
error: Alert: Content is protected !!