Ευχή εις ασθενούντα και ευρισκόμενον εν μονάδι εντατικής θεραπείας

Ευχή εις ασθενούντα και ευρισκόμενον εν μονάδι εντατικής θεραπείας

Ευχές Προσευχές
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, Ὕψιστε καὶ Ὑπεράγιε, Ὑπεράγαθε καὶ  Πολυεύσπλαχνε, Ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Σὺ, ὁ τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἀπόνως βαστάζων καὶ τὰς ...
Comments Off on Ευχή εις ασθενούντα και ευρισκόμενον εν μονάδι εντατικής θεραπείας
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!