Ευχή πρό τού ύπνώσαι. Τού άγίου Έφραίμ τού Σύρου

Ευχή πρό τού ύπνώσαι. Τού άγίου Έφραίμ τού Σύρου

Ευχές Προσευχές
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε Ίησού Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν άγίαν σου Μητέρα τιμιωτέραν άναδείξας πασών τών έπουρανίων δυνάμεων, αύτός, Πανάγαθε, διά τών πρεσβειών αύτής καί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή πρό τού ύπνώσαι. Τού άγίου Έφραίμ τού Σύρου
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!