θα προηγηθούν τα γεγονότα για την Πόλη και θα σταματήσει αυτό το κακό µε τις ταυτότητες". Παπα-Γιάννης Καλαΐδης

θα προηγηθούν τα γεγονότα για την Πόλη και θα σταματήσει αυτό το κακό µε τις ταυτότητες”. Παπα-Γιάννης Καλαΐδης

Διδακτικές Ιστορίες
Ο πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης έλεγε για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις ταυτότητες: 1) Σύντοµα θα επικρατήσει µεγάλη πείνα στην Ελλάδα.  Όµως, ο κόσµος θα την αντέξει και δεν θα εξαντληθεί µε ...
Comments Off on “Θα επικρατήσει μεγάλη πείνα, θα προηγηθούν τα γεγονότα για την Πόλη και θα σταματήσει αυτό το κακό µε τις ταυτότητες”. Παπα-Γιάννης Καλαΐδης
error: Alert: Content is protected !!