Μπορούν να κοινωνούν όσοι και όσες έχουν προγαμιαίες σχέσεις;

Μπορούν να κοινωνούν όσοι και όσες έχουν προγαμιαίες σχέσεις;

Διδακτικές Ιστορίες
Ἕνας, λοιπόν νεαρός, ἔχει σήμερα προγαμιαῖες «σχέσεις».  Κάνει μερικές μέρες ἀποχή, νηστεύει, ἐξομολογεῖται, καί ζητεῖ νά κοινωνήσει. Καί μετά, τι ;  Ἔχοντας  ὡς «ἐφόδιο» τήν Θ. Κοινωνία (!)  θά  συνεχίσει τό «ἔργο» του.  Μπορεῖ, ...
Comments Off on Μπορούν να κοινωνούν όσοι και όσες έχουν προγαμιαίες σχέσεις;
error: Alert: Content is protected !!