Παναγία η Βλαχερνίτισσα

Παναγία η Βλαχερνίτισσα

Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη
Εορτάζεις στις 2 Ιουλίου  Ο ναός των Βλαχερνών υπήρξε το πιο γνωστό και το πιο φημισμένο ιερό της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, με διαρκή ακτινοβολία σ᾽ ολόκληρο τον χριστιανικό ...
Comments Off on Παναγία η Βλαχερνίτισσα
error: Alert: Content is protected !!