Παρακλητικός Κανών στον Άγιον Θεράποντα Επισκόπου Κύπρου

Παρακλητικός Κανών στον Άγιον Θεράποντα Επισκόπου Κύπρου

Παρακλήσεις Προσευχές
Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. (Μή ύπάρχοντος ‘Ιερέως, ό Μοναχός; ή ή Μοναχή, ή ό Λαϊκός άρχίζει: Δι’ ...
Comments Off on Παρακλητικός Κανών στον Άγιον Θεράποντα Επισκόπου Κύπρου
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!