Παρακλητικός κανών στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο

Παρακλητικός κανών στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο

Παρακλήσεις Προσευχές
Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου, εορτάζεται τη 27η Αυγούστου.  Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως λέγομεν τόν Ψαλμόν ΡΜΒ΄ (142) (Μή ύπάρχοντος ‘Ιερέως, ό Μοναχός; ή ή Μοναχή, ή ό Λαϊκός άρχίζει: ...
Comments Off on Παρακλητικός κανών στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο
error: Alert: Content is protected !!