Προσευχές εις τους Αγίους Αγγέλους

Προσευχές εις τους Αγίους Αγγέλους

Ευχές Προσευχές
Άναρχε Λόγε, ιεραίς δεήσεσι, των Χερουβείμ Σεραφείμ, Εξουσιών Θρόνων, και θείων Δυνάμεων, Αγγέλων Αρχαγγέλων τε, Αρχών Κυριοτήτων, τα σα ελέη τα πλούσια, δώρησαι ημίν ως φιλάνθρωπος. Εκ των ...
Comments Off on Προσευχές εις τους Αγίους Αγγέλους
error: Alert: Content is protected !!