Προσευχή για θεραπεία πασχόντων στον Άγιο Αρτέμιο

Προσευχή για θεραπεία πασχόντων στον Άγιο Αρτέμιο

Ευχές Προσευχές
Ευχή εις τούς πάσχοντες Θεέ εκ Θεού, μόνε εκ μόνου ποιητά Ουρανού και γης, ο επί των Χερουβίμ καθεζόμενος, και υμνούμενος υπό των Σεραφείμ εκ δεξιών του γεννήσαντος ...
Comments Off on Προσευχή για θεραπεία πασχόντων στον Άγιο Αρτέμιο
error: Alert: Content is protected !!