Προσευχή προς τους Αγίους Αρχαγγέλους

Προσευχή προς τους Αγίους Αρχαγγέλους

Ευχές Προσευχές
Αναρχε Λόγε, ιεραίς δεήσεσι, των Χερουβείμ Σεραφείμ, Εξουσιών Θρόνων, και θείων Δυνάμεων, Αγγέλων Αρχαγγέλων τε, Αρχών Κυριοτήτων, τα σα ελέη τα πλούσια, δώρησαι ημίν ως φιλάνθρωπος. Εκ των ...
Comments Off on Προσευχή προς τους Αγίους Αρχαγγέλους
error: Alert: Content is protected !!