Πῶς ἐνεργοῦμεν εἰς καιρὸν διωγμοῦ;

Πῶς ἐνεργοῦμεν εἰς καιρὸν διωγμοῦ;

Διδακτικές Ιστορίες
Τοῦ Μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου Ὅταν ἐδιώκοντο οἱ Χριστιανοὶ ἦταν ἀναγκαιοτάτη ἡ περίπτωσις διατηρήσεως μυστικῶν καὶ ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν καὶ ἐκ μέρους τῶν λαϊκῶν. Πῶς μποροῦσε ἕνας ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πῶς ἐνεργοῦμεν εἰς καιρὸν διωγμοῦ;
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!