σαν άγγελοι στέκονταν δίπλα του. Tα λόγια τού γέροντα ήταν: «Πάντες οι μετανοούντες

σαν άγγελοι στέκονταν δίπλα του. Tα λόγια τού γέροντα ήταν: «Πάντες οι μετανοούντες

Διδακτικές Ιστορίες
Μόλις είχε τελέσει Εσπερινό στο μοναστήρι του στην Κλεισούρα ό γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης καί ετοιμαζόταν νά κλείσει τήν πόρτα, όταν ακούσε νά έρχεται ένα αυτοκίνητο. ‘Ο π. Βασίλειος ...
Comments Off on Είδε τον γέροντα γονατιστό μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς να φεγγοβολά ενώ δύο λευκοντυμένοι άνδρες, σαν άγγελοι στέκονταν δίπλα του. Tα λόγια τού γέροντα ήταν: «Πάντες οι μετανοούντες, οί προστρέχοντες εις τήν οδόν του φωτός, πάντες σωθήσονται. Γιατί ό Θεός θέλει πάντες σωθήναι»
error: Alert: Content is protected !!