«Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως»

«Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως»

Λόγια Αγίων
Ὅταν λειτουργᾶς, νά ῾χεις ὑπόψη σου ὅτι εἶσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις ἀπὸ τὸν κόσμο πόνο, δάκρυα, ἀσθένειες, παρακλήσεις καὶ τ᾿ ἀναφέρεις ἐπάνω εἰς τὸ θρόνο τῆς θεότητος. Καὶ μεταφέρεις ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Τὸ αὐτὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι στὸ στόμα τοῦ ἱερέως»

Λόγια Αγίων
Ὅταν λειτουργᾶς, νὰ ‘χεις ὑπόψη σου ὅτι εἶσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις ἀπὸ τὸν κόσμο πόνο, δάκρυα, ἀσθένειες, παρακλήσεις καὶ τ’ ἀναφέρεις ἐπάνω εἰς τὸ θρόνο τῆς θεότητος. Καὶ μεταφέρεις ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως»