Τριαντατρείς Ευχές για το τριαντατριάρι κομποσχοίνι

Τριαντατρείς Ευχές για το τριαντατριάρι κομποσχοίνι

Ευχές Προσευχές
Ὀρθόδοξε Χριστιανέ, Νέε καὶ Νέα!… Πρωὶ καὶ βράδυ βγάζε τὸ κομποσχοινάκι ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ κάμε στὸν κάθε κόμπο μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω προσευχές: 01. Μνήσθητι Κύριε ὑπὲρ ...
Comments Off on Τριαντατρείς Ευχές για το τριαντατριάρι κομποσχοίνι
error: Alert: Content is protected !!