Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Προσευχές Χαιρετισμοί
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὡς τῶν ὁσίων κοινωνὸν καὶ τύπον ἄριστον, καὶ τῶν ἐν Ἄθῳ ὁδηγὸν τὸν ἱερώτατον, ἀνυμνοῦμεν σε οἱ δοῦλοί σου θεοφόρε· ἀλλ᾿ ὡς ...
Comments Off on Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη
error: Alert: Content is protected !!