Ψαλμός 17ος

Ψαλμός 17ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος• τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 17ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!