Ψαλμός 32ος

Ψαλμός 32ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Τῷ Δαυΐδ. ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ• τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. 2 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 3 ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε ...
Comments Off on Ψαλμός 32ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!