Ψαλμός 33ος

Ψαλμός 33ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον Ἀβιμέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν. 2 ΕΥΛΟΓΗΣΩ τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 33ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!