Ψαλμός 50ος

Ψαλμός 50ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθε πρὸς Βηρσαβεέ. 3 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός ...
Comments Off on Ψαλμός 50ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!