Ψαλμός 53ος

Ψαλμός 53ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις• συνέσεως τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ• οὐκ ἰδοὺ Δαυΐδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν; 3 Ο ΘΕΟΣ, ἐν ...
Comments Off on Ψαλμός 53ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!