Ψαλμός 74ος

Ψαλμός 74ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος• μὴ διαφθείρῃς• ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Ἀσάφ. 2 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΕΘΑ σοι, ὁ Θεός, ἐξομολογησόμεθά σοι καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου. 3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου, ὅταν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 74ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!