Ψαλμός 8ος

Ψαλμός 8ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΚΥΡΙΕ ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ• ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ...
Comments Off on Ψαλμός 8ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!