Ψαλμός 82ος

Ψαλμός 82ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
ᾨδὴ ψαλμοῦ τῷ Ἀσάφ. 2 Ο ΘΕΟΣ, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός• 3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ᾖραν ...
Comments Off on Ψαλμός 82ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!