Ψαλμός 86ος

Ψαλμός 86ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς ᾠδῆς. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟΙ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις• 2 ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. 3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ ...
Comments Off on Ψαλμός 86ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!