Ψαλμός 90ος

Ψαλμός 90ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ. Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 2 ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ• ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ ...
Comments Off on Ψαλμός 90ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!