Ψαλμός 97ος

Ψαλμός 97ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος• ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. 2 ἐγνώρισε Κύριος τὸ ...
Comments Off on Ψαλμός 97ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!